Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 20:52

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri