"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 14:21

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC Khối Doanh nghiệp, năm 2018