Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ hai, 28 Tháng 9, 2020 - 08:54

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC GD26

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD26

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC GD26

File đính kèm: 

Tin khác