Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:01

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC A34