Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)!

Thứ năm, 26 Tháng 11, 2020 - 13:19

Bảng điểm Phần học môn: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC A33