"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:35

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

File đính kèm: 

Tin khác