"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 13:21

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD20 (thi ghép lớp GD21)