"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 23 Tháng 1, 2018 - 18:53

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C32

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C32

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C32

File đính kèm: 

Tin khác