"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 23 Tháng 11, 2017 - 18:04

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an cấp xã, thị trấn khóa 5