"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 13:04

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an cấp xã, thị trấn khóa 5

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm môn: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an cấp xã, thị trấn khóa 5

File đính kèm: 

Tin khác