"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 06:16

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC GD22