"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:54

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về QLHCNN, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng công an xã, thị trấn khóa 5