"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 22:35

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về QLHC nhà nước, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về QLHC nhà nước, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

File đính kèm: 

Tin khác