"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:14

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về QLHC nhà nước, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông