"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:37

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, năm 2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, năm 2017

File đính kèm: 

Tin khác