"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 12:43

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC GD21

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD21

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

File đính kèm: 

Tin khác