"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 23:12

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN

File đính kèm: 

Tin khác