"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 01:16

bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre

File đính kèm: 

Tin khác