"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 06:43

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C39

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C39

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C39

File đính kèm: 

Tin khác