"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 13 Tháng 12, 2019 - 13:16

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc

File đính kèm: 

Tin khác