"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 19:13

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD25