"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 12:46

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C32

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C32

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

File đính kèm: 

Tin khác