"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 00:28

Bảng điểm môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5