"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:47

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú học ghép C34

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú học ghép C34

File đính kèm: 

Tin khác