"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:36

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại

File đính kèm: 

Tin khác