"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:33

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD20

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD20

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Bảng điểm môn: Nghiệp công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD20

File đính kèm: 

Tin khác