"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:18

Bảng điểm môn học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD20

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD20

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm môn học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD20

File đính kèm: 

Tin khác