"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 12:35

Bảng điểm môn Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam...

File đính kèm: 

Tin khác