"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 19 Tháng 1, 2019 - 22:28

Bảng điểm Khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C33

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C33

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm Khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC C33

File đính kèm: 

Tin khác