"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:51

Bảng điểm Báo cáo nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT-HC GD20

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD20

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Bảng điểm Báo cáo nghiên cứu thực tế Lớp TC LLCT-HC GD20

File đính kèm: 

Tin khác