"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 10:20

Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 10 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường.

Tham dự và triển khai chuyên đề đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng nhà trường; chủ trì Hội nghị do đồng chí Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy.

 Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức và người lao động xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo phải gắn, sát với công việc được giao, kết hợp với đăng ký công việc bứt phá về đích, định kỳ sinh hoạt chi bộ có đánh giá, nhận xét cụ thể các nội dung đăng ký thực hiện, góp phần cùng với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Đ/c Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Hiệu trưởng Trường Chính trị, triển khai chuyên đề năm 2020
“Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” 
 
 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT & NCKH

Tin khác