"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 13:31

Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/ĐU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Trường Chính trị về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị, sáng ngày 21/3/2018 Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020, tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Đỗ Nam Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; đại diện các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị  cùng toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.
 
Tại Đại hội, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời yêu cầu Chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nêu cao vai trò của người đứng đầu và sâu sát hơn trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh...
 
Để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm các đồng chí: Dương Quốc Hoàng, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ; Phạm Văn Tám, Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư chi bộ; Trần Thị Quỳnh Nghi, Phó Trưởng phòng, Chi ủy viên./.

Chi ủy Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2020

Toàn cảnh Đại hội

Võ Thị Thúy Liễu
                                                                   Phòng NCKH – TT – TL

Tin khác