"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 14:07

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre nhiệm kỳ 2018 – 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 08/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 183-KH/ĐU ngày 01/11/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2020, chiều ngày 15 tháng 3 năm 2018, Chi bộ Phòng Đào tạo tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị  và 7/9 đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo (vắng mặt 01 đảng viên nghỉ hậu sản, 01 đảng viên đang đi học cao học).

Chi bộ Phòng Đào tạo có 09 đảng viên chính thức. Đảng viên trong chi bộ gồm các cán bộ, chuyên viên của 02 phòng: Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin - Tư liệu.

Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020. Các đảng viên dự đại hội thảo luận, góp ý  Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, vai trò điều hành của Bí thư Chi bộ, các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới và đề xuất các giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí yêu cầu toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung vào những vấn đề lớn có tính đột phá theo tinh thần “Tăng tốc” của Tỉnh ủy, đồng thời phát huy dân chủ trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo đã nhất trí bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ (đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Phòng Đào tạo, Bí thư chi bộ; đồng chí Võ Thị Thúy Liễu, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Trương Ngọc Quí, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Chi ủy viên). Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2020, giao cho Chi ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện./.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu chỉ đạo Đại hội
 

Quang cảnh Đại hội

Cấp ủy của Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2018 – 2020
ra mắt trước Đại hội
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC-HC-QT

Tin khác