Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ ba, 29 Tháng 9, 2020 - 20:32

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và sự có mặt của 35 đảng viên đang sinh hoạt tại 03 chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Chính trị.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre đã lãnh đạo thực hiện tốt 03 nhiệm vụ đột phá: Sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, Quy định số 29-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh đảm bảo tiến độ, tổ chức thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với chất lượng ngày càng cao theo kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt hàng năm. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được chú trọng. Đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, từ đó, tình hình tư tưởng của đảng viên ổn định.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động đúng điều lệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra một số kinh nghiệm làm cơ sở đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu chung: Phát huy truyền thống văn hóa Trường Đảng và thành tựu, kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ qua; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, bám sát những định hướng của Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ Trường Chính trị tập trung lãnh đạo đảng viên và viên chức đoàn kết thống nhất, không ngừng phát huy dân chủ, trí tuệ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu “Cơ quan văn hóa” tiến tới xây dựng “Trường Chính trị chuẩn” vào năm 2025. Về phương châm hành động, thống nhất quán triệt trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hành động, hiệu quả”.

Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu 07 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bầu đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác