"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:25

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
46 Trung cấp LLCT-HC C37 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c37.pdf
47 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_dn.pdf
48 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_dlvt.pdf
49 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd24.pdf
50 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_thads.pdf

Trang