"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:57

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_bd.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c36.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_btri.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC GD21 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_tlai_nvctdt_gd21.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_dlvt.pdf

Trang