"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:54

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd21.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_cak5.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_tp.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC B23 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_b23.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC C33 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c33.pdf

Trang