"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 06:01

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC GD22 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gd22.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_bd.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC GD22 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_gd22.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC GD22 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd22.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC GD22 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd22.pdf

Trang