"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:34

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kl_tn_c33.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC B23 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_b23.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_qsk4.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_tphu1.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_cak5.pdf

Trang