"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 07:05

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C35 Báo cáo thực tế PDF icon d_bctt_35.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC C34 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_c34.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC C36 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c36.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC C36 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c36.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_dlvt.pdf

Trang