"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:45

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC C32 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tn_c32.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_nnpl_bd.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC GD20 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gd20.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC C33 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c33.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_bdai.pdf

Trang