"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 10, 2017 - 16:26

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd20.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_cak5.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_mcn.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_mcn.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp [Đang cập nhật] PDF icon d_th_dnghiep.pdf

Trang