"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:51

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
41 Trung cấp LLCT-HC GD25 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_gd25.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC GD25 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd25.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd24.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_clach.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gt.pdf

Trang