"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:44

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd22.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd22.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Báo cáo thực tế PDF icon d_cntt_tp.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_tp.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C31 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_c31.pdf

Trang