"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_dlvt.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C36 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_toankhoa_c36.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC C34 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_c34.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gt.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_c34.pdf

Trang