"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:50

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_thilai_gd22.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c35.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC B23 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_b23.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC GD20 Báo cáo thực tế PDF icon d_bctte_gd20.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_thop_tp.pdf

Trang