"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:52

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC GD21 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_gd21.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC GD20 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop_gd20.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC GD22 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd22.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC GD20 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tnghiep_gd20.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_dlvt.pdf

Trang