"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:47

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
36 Trung cấp LLCT-HC GD24 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_gd24.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_dn.pdf
38 QLNN Chuyên viên khóa 35 [Đang cập nhật] PDF icon d_ktralan1_cv35.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_thads.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C42 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c42.pdf

Trang