"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:48

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC GD21 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tnghiep_gd_21.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_btri.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c35.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC C36 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c36.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC B23 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_totnghiep_b23.pdf

Trang