"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:49

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd23.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_thilai_lsd_gd22.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd22.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd23.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC GD20 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_dp_ghep_gd20.pdf

Trang