"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_dlvt.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd24.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_batri.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c38.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_mcb.pdf

Trang