"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:45

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gt.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC C38 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_c38.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C38 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_c38.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC GD25 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dlgd25.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC GD24 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd24.pdf

Trang