"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 10, 2017 - 16:25

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_mcn.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú [Đang cập nhật] PDF icon d_htct_tp.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_bd.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_tp.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_tthcm_cak5.pdf

Trang