"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:30

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
266 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c32.pdf
267 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c31.pdf
268 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_mcn.pdf
269 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú [Đang cập nhật] PDF icon d_htct_tp.pdf
270 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_bd.pdf

Trang