"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:43

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 QLNN Chuyên viên khóa 35 [Đang cập nhật] PDF icon d_ktl2_cv35.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_dn.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD26 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd26.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC C40 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c40.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C40 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c40.pdf

Trang