"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:37

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC GD23 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_gd23.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_btr.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_btr.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gt.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c38.pdf

Trang