"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:51

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC C33 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c33.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC C31 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_c31.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c31.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c32.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c31.pdf

Trang