"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 19:07

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_mcb.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_thads.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD25 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd25.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c39.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC C37 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c37.pdf

Trang