"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:50

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
26 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_bd.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC GD21 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gd21.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC GD21 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gd21.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC B23 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_b23.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd23.pdf

Trang