"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 13:14

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
226 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_cak5.pdf
227 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c32.pdf
228 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_cak5.pdf
229 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd20.pdf
230 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd21.pdf

Trang