"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:42

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
226 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon diem_lsd_c30.pdf
227 Trung cấp LLCT-HC C29 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon diem_qlhc_c290001.pdf
228 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon diem_tthcmc30_0001.pdf
229 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_trietc30_0001.pdf
230 Trung cấp LLCT-HC C25 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon diem_nvctdtc25_0001.pdf

Trang