"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:08

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
206 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c31.pdf
207 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_mcn.pdf
208 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú [Đang cập nhật] PDF icon d_htct_tp.pdf
209 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_bd.pdf
210 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_tp.pdf

Trang