"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:41

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
206 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon diem_tthcm_c30.pdf
207 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_dl_qsk4_0001.pdf
208 Trung cấp LLCT-HC A32 [Đang cập nhật] PDF icon diem_nva32_0001.pdf
209 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon diem_tthcm_mcn_0001.pdf
210 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_trietmcn_0001.pdf

Trang