"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 07:04

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC C36 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_thilai_knldql_c36.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC C36 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_thilai_nvctd_c36.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_thilai_lsd_c36.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC C36 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thilai_thnvdp_c36.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC GD23 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_gd23.pdf

Trang