"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:56

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_dlvt.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_cl.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c36.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC GD21 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_gd21.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_btri.pdf

Trang