"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:51

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_gt.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_mcb.pdf
23 QLNN Chuyên viên khóa 36 [Đang cập nhật] PDF icon d_ktl1_cv36.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_mcb.pdf
25 QLNN Chuyên viên khóa 35 [Đang cập nhật] PDF icon d_tluan_cv35.pdf

Trang