"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:52

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd20.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd21.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_cak5.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_tp.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC B23 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_b23.pdf

Trang