"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:46

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
21 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_tphu1.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_cak5.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c34.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC B23 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_b23.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c36.pdf

Trang