"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 - 04:24

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
186 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon diemlsd_dn0001.pdf
187 Trung cấp LLCT-HC GD19 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon diem_19gd_0001.pdf
188 Trung cấp LLCT-HC C26 [Đang cập nhật] PDF icon diem_tltn_0001.pdf
189 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon diem_triet_dn.pdf
190 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon diem_lsd_qsk4.pdf

Trang