"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:16

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
186 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_0001.pdf
187 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV [Đang cập nhật] PDF icon thilai.pdf
188 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_dn_0001.pdf
189 Trung cấp LLCT-HC A32 [Đang cập nhật] PDF icon d_a32_04.pdf
190 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_qsk4.pdf

Trang