"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:56

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
181 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knld_dn.pdf
182 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_mcn.pdf
183 Trung cấp LLCT-HC C28 [Đang cập nhật] PDF icon d_thi_tnc28.pdf
184 Trung cấp LLCT-HC C32 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c32.pdf
185 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_dn_0001.pdf

Trang