"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 06:01

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
176 Trung cấp LLCT-HC C33 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c33.pdf
177 Trung cấp LLCT-HC C33 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c33.pdf
178 Trung cấp LLCT-HC GD20 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd20.pdf
179 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_cak5.pdf
180 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_mcn.pdf

Trang