"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:56

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
176 Trung cấp LLCT-HC C32 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c32.pdf
177 Trung cấp LLCT-HC C29 [Đang cập nhật] PDF icon d_thop_c29.pdf
178 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV [Đang cập nhật] PDF icon d_thop_qkk4.pdf
179 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_tnqsk4.pdf
180 Trung cấp LLCT-HC C29 [Đang cập nhật] PDF icon d_tnghiep_c29.pdf

Trang