"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 1, 2019 - 21:29

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
176 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_cak5.pdf
177 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop_mcn.pdf
178 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_cak5.pdf
179 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_b23.pdf
180 Trung cấp LLCT-HC C33 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c33.pdf

Trang