"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:47

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 QLNN Chuyên viên khóa 36 [Đang cập nhật] PDF icon d_tieuluan_cv36.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_gt.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_htct_dn.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC C39 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_c39.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC huyện MCB Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_mcb.pdf

Trang