"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 00:39

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC C39 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c39.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC C37 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c37.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_dn.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_dlvt.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC GD24 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd24.pdf

Trang