"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:56

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_mttq_gt_ghep_btri.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_btri.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c36.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_thilai_tthcm_c36.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC C36 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_c36.pdf

Trang