"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:51

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_bd.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_btri.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC GD23 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd23.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c36.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC C37 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c37.pdf

Trang