"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:08

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC C31 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_thilaic31_.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_tp.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C33 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c33.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_cak5.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop_mcn.pdf

Trang