"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:44

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC GD20 Báo cáo thực tế PDF icon d_bctte_gd20.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_thop_tp.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kl_tn_c33.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC B23 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_b23.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_qsk4.pdf

Trang