"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 07:49

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC GD20 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tnghiep_gd20.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_dlvt.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC GD22 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon nvctdt_gd22.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_bd.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c36.pdf

Trang