"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:37

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
101 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp [Đang cập nhật] PDF icon d_th_dnghiep.pdf
102 Trung cấp LLCT-HC GD21 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_gd21.pdf
103 Trung cấp LLCT-HC C32 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_c32.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_cak5.pdf
105 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_b23.pdf

Trang