"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:26

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
101 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c31.pdf
102 Trung cấp LLCT-HC C32 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c32.pdf
103 Trung cấp LLCT-HC C31 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c31.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_mcn.pdf
105 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú [Đang cập nhật] PDF icon d_htct_tp.pdf

Trang