"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 10, 2017 - 16:26

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
101 Trung cấp LLCT-HC Quân sự Khóa IV Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon diem_qs4_0001.pdf
102 Trung cấp LLCT-HC C30 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon diem_c30_0001.pdf
103 Trung cấp LLCT-HC C28 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon diem_nvctdtc28.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon diem_qlhc_c30.pdf
105 Trung cấp LLCT-HC C30 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon diem_tthcm_c30.pdf

Trang