"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:54

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
101 Trung cấp LLCT-HC C28 [Đang cập nhật] PDF icon d_thi_tnc28.pdf
102 Trung cấp LLCT-HC C32 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c32.pdf
103 Trung cấp LLCT-HC khối Doanh nghiệp Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_dn_0001.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC C31 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c31.pdf
105 Trung cấp LLCT-HC C31 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c31.pdf

Trang