"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:45

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_gd23.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD20 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_dp_ghep_gd20.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_thilai_gd22.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC C35 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c35.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC B23 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_b23.pdf

Trang