"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 05:52

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gt.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C37 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c37.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_thop_bd_1.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_nnpl_cl.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C34 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_c34.pdf

Trang