"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 19:06

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gt.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_thi_tn_dlvt.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C38 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_c38.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_dn.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C39 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c39.pdf

Trang