"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:45

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC GD26 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd26.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C41 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c41.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Thi lại, thi sau PDF icon d_thialai_dn.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC GD27 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d_tthcm_gd27.pdf
15 QLNN Chuyên viên khóa 36 [Đang cập nhật] PDF icon d_ktralan_cv36.pdf

Trang