"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 19 Tháng 6, 2018 - 06:44

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC C36 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_c36.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC B23 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_totnghiep_b23.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC GD21 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_gd21.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC GD20 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop_gd20.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC GD22 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_gd22.pdf

Trang