"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 06:48

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_ghep_c38.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_btri.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Báo cáo thực tế PDF icon d_bctt_btri.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC C37 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c37.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC GD23 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_toankhoa_gd23.pdf

Trang