"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 12:23

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC C36 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c36.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD23 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_knldql_gd23.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC GD23 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gd23.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_bd.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_btri.pdf

Trang