"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 10, 2017 - 04:52

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
11 Trung cấp LLCT-HC C32 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_c32.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC C31 [Đang cập nhật] PDF icon d_thilai_c31.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_thi_tn_mcn.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_cak5.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_b23.pdf

Trang