"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 00:35

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C36 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_c36.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C36 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d_thilai_knldql_c36.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C36 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_thilai_nvctd_c36.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_thilai_lsd_c36.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C36 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thilai_thnvdp_c36.pdf

Trang