"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 06:41

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C33 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_c33.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Thi lại, thi sau PDF icon d_thilai_cak5.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC huyện MCN Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_tonghop_mcn.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_cak5.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC B23 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_b23.pdf

Trang