"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 23 Tháng 1, 2018 - 18:49

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
6 Trung cấp LLCT-HC C36 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c36.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C34 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c34.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tn_tphu.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_bd.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD20 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_gd20.pdf

Trang