"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 18 Tháng 2, 2018 - 10:43

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC B23 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_b23.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_gd23.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD23 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd23.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_thilai_lsd_gd22.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC GD22 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_gd22.pdf

Trang