"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 07:59

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttnbd.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC GD22 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_thop_gd22.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD22 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_gd22.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC GD23 Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_gd23.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_tpghep_c34.pdf

Trang