"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:58

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C38 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c38.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C37 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_toankhoa_c37.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC GD24 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gd24.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_cl.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d_dl_dn.pdf

Trang