"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 11:28

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C41 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd-c41.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn-thads.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C42 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c42.pdf
4 QLNN Chuyên viên khóa 36 [Đang cập nhật] PDF icon d_ktlai_cv36.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C42 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d_lsd_c42.pdf

Trang