Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ bảy, 24 Tháng 10, 2020 - 20:11

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C46 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c46.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c46.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C45 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c45.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C42 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-kltn-c42.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C41 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-kltn-ttn-c41.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c43.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-nnpl-tnmt.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-a33.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c45.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-a34.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC A34 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-a34.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC GD26 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-gd26.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-a33.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-bt.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-a33.pdf

Trang