"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:33

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Báo cáo thực tế PDF icon d_cntt_tp.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC huyện Thạnh Phú Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d_thnvdp_tp.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC C31 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d_th_c31.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C32 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_tn_c32.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_nnpl_bd.pdf

Trang