Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Chủ nhật, 9 Tháng 8, 2020 - 12:01

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC GD27 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-gd27.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-nnpl-c43.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC A33 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knldql-a33.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C41 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-c41.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C41 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-c41.pdf
6 QLNN Chuyên viên khóa 37 Kiểm tra lần 1 PDF icon d-kt1-cv37.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C40 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c40.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-gt.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC C42 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-c42.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC GD27 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-gd27.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC C42 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-c42.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-tnmt.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C41 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-c41.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC C42 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-c42.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC C40 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-c40.pdf

Trang