"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 14:02

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C40 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d_qlhc_c40.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C40 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d_htct_c40.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d_nvctd_gt.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC C38 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_ttn_c38.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC C38 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d_kluan_c38.pdf

Trang