"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:37

Tin tức - sự kiện

Ngày Đăng : 31/10/2013
Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2013, Trường Chính trị phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 21 (dành cho cán bộ ngành thuế tỉnh Bến Tre).
Ngày Đăng : 30/09/2013
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013, sáng ngày 30 tháng 9 năm 2013 Trường Chính trị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2013.
Ngày Đăng : 18/09/2013
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2013, sáng ngày 17/9/2013, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá 22.
Ngày Đăng : 11/09/2013
Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II tổ chức bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 11, niên khóa 2011-2013.
Ngày Đăng : 11/09/2013
Ngày 9 tháng 9 năm 2013, Trường Chính trị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở khóa 2 năm 2013.
Ngày Đăng : 11/09/2013
Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2013, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị khóa 1 năm 2013.
Ngày Đăng : 04/09/2013
Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2013, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính  Khu vực II tổ chức lễ sơ kết lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 12, niên khóa 2012 - 2014.
Ngày Đăng : 28/08/2013
Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2013, Trường Chính trị tổ chức tọa đàm với chủ đề “Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre”.
Ngày Đăng : 28/08/2013
Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Trường Chính trị phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre bế giảng “Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp - hộ tịch cấp xã năm 2013”.
Ngày Đăng : 22/08/2013
Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Trường Chính trị phối hợp Sở Nội vụ tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho CBCC cấp tỉnh, cấp huyện và sinh viên biệt phái về giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã theo kế hoạch số 62-KH/TU ngày 4/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - sự kiện